Expenses.to

Podmínky užívání


I. Vymezení základních pojmů

1. Služba - online evidence výdajů
2. Účet - zákaznický účet na stránce expenses.to, identifikován přihlašovacím jménem (e-mailem) uživatele
3. Provozovatel:
Web Site Design s.r.o.
Sibírska 23, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 749 890
IČ DPH: SK2020230509
(dále jen jako "poskytovatel")
4. Užívatel - fyzická osoba, která se zaregistrovala na stránce expenses.to a využívá její služby
 

II. Ochrana osobních údajů

1.)
Provozovatel tímto prohlašuje, že nevyžaduje v rámci registrace na internetové stránce expenses.to, žádné osobní údaje a přístup je anonymní. Při registraci se vyžadují od uživatele údaje v rozsahu a obsahu uvedeném v registračním formuláři. Uživatel registrací souhlasí s uložením svých údajů pro uvedený účel a je oprávněn kdykoli do nich nahlédnout. Provozovatel dodržuje pravidla pro ochranu údajů týkající se údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.
2.)
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto údajů a jejich uložením do interní databáze poskytovatele.
 

III. Uživatelská smlouva

1.)
Smluvní strany Smluvními stranami uživatelské smlouvy jsou provozovatel a uživatel tak, jak je uvedeno článku I. těchto Všeobecných podmínek používání.
 

IV. Předmět smlouvy

1.)
Předmětem uživatelské smlouvy je poskytnutí služby, která umožňuje jednoduše a rychle evidovat výdaje uživatele a vést evidenci svých nákladů.
2.)
Detailní informace o dané službě jsou zájemci a uživateli přístupné na hlavní stránce expenses.to.
 

V. Práva a povinnosti uživatele

1.)
Uživatel je povinen při objednávce (registraci) služby korektně vyplnit požadované údaje.
2.)
Uživatel se zavazuje pro jednu fyzickou vytvořit na expenses.to jen jeden účet.
3.)
Uživatel poskytuje Poskytovateli neodvolatelný souhlas ke shromažďování, interpretování a publikování nasbíraných dat uživatelů služby. V případě, že budou některé Vaše data použity, budou použity anonymně.
 

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

1.)
Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost služby.
2.)
Poskytovatel má právo zrušit službu uživateli, který vědomě poškozuje službu nebo se snaží získat přístup k informacím jiných uživatelů.
3.)
Poskytovatel má právo na změnu těchto obchodních podmínek a je povinen o tom předem informovat uživatele.
4.)
Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, interpretovat a publikovat nasbírané data pro statistické účely.
 

VII. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

1.)
Cena za poskytnutí služby uživateli je bezúplatně.
2.)
Uživatel si může rozšířit bezplatnou verzi na placenou verzi Premium.
3.)
Cena za placenou verzi Premium je stanovena ve výši 2.99 € včetně DPH za 12 měsíční předplatné období.
4.)
Platba je realizována výhradně prostřednictvím služby CardPay.
5.)
Provozovatel umožňuje využívat Premium verzi služby zdarma prvních 7 dní od registrace za účelem vyzkoušení Premium verze služby. Vyzkoušením služby nevzniká uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se službu rozhodne nevyužívat po uplynutí lhůty 7 dnů.